Da li su nam potrebne javne rasprave?

Da li su nam potrebne javne rasprave?
Donošenjem novog Statuta opštine Majdanpek, septembra 2008.god. uvedena je nova “institucija” u postupku donošenja strateških odluka - javne rasprave.
Praktično, opština ne može da usvoji budžet, lokalne strateške planove, da poveća (ili smanji) naknade koje u budžetu predstavljaju izvorne prihode itd a da pre donošenja odluke ne organizuje javnu raspravu.

Samodoprinos - dobrovoljni porez koji ima svoju namenu!

Samodoprinos - dobrovoljni porez koji ima svoju namenu!
Opština Majdanpek je jedna od retkih opština u Srbiji u kojoj je većina mesnih zajednica usvojila odluku o mesnom samodoprinosu. Ovakav vid dobrovoljnog izdvajanja građana može da pomogne u rešavanju problema lokalne zajednice, od infrastrukture, zaštite životne sredine do lokalnog ekonomskog razvoja. 

Novo opštinsko telo - GRAĐANI!

Novo opštinsko telo - GRAĐANI!
Resurs centar pokreće novu seriju javnih rasprava, okruglih stolova, uličnih akcija i radio emisija na temu transparentnosti opštinske vlasti i dijaloga sa građanima.
Cilj ovih aktivnosti je da se stvore održivi mehanizmi za dijalog između građana i opštine, kako bi lokalna zajednica bila blagovremeno informisana o pitanjima od važnosti za njen razvoj. 

Opština Donji Milanovac

Opština Donji Milanovac
Nakon što je punih 237 godina bio srez (1718-1955) i 10 godina administrativni centar opštine Donji Milanovac (1955-1965), 01.01.1966. godine Donjem Milanovcu je Zakonom o izmenama i dopunama zakona o područjima opština i srezova, oduzet status opštine. Da li je 45 godina nakon toga došlo vreme za povratak na status iz 1965?

 Komentari
1... 29 30 31 32 33 34 35 3637»