Finansijska podela opštine Majdanpek

Finansijska podela opštine Majdanpek
Ukoliko dođe do podele opštine Majdanpek, doćiće i do podele dugova nastalih po osnovu kredita koje je aktuelna lokalna vlast „povukla“ od banaka. Naš dug trenutno iznosi oko 1,3 miliona evra a ukoliko dođe do podele opštine dugovanja, Ekonomski institut iz Beograda predviđa brz razvoj nove opštine Donji Milanovac i višegodišnji minus u budžetu novonastale opštine Majdanpek.

 Komentari

Autostoperski vodič kroz omladinsku politku opštine Majdanpek

Autostoperski vodič kroz omladinsku politku opštine Majdanpek
Kancelarija za mlade opštine Majdanpek obeležila je u petak 04.06. godišnjicu svog postojanja. Bila je to prilika, kako rekoše novinari, da se iza jednogodišnjeg rada podvuče crta i predoče aktivnosti za naredni period.
Čemu mladi opštine Majdanpek mogu da se nadaju u sledećoj godini?

 Komentari

Decentralizacija u Srbiji = Kondicional

Decentralizacija u Srbiji = Kondicional
Kondicional (l. conditionalis) gramatički: pogodbeni način (kod glagola), npr. Otišao bih, kad bih mogao.
“U poslednjih nekoliko godina na desetine hiljada mladih napustilo je svoja rodna mesta i došlo u Beograd, jer u mestima iz kojih dolaze nisu imali nikakvih šansi, nisu mogli da nađu posao, nisu imali gde da izađu, nema kulturnih događaja, niti mogućnosti za bavljenje sportom.” – Božidar Đelić.

Teritorijalna podela opštine Majdanpek

Teritorijalna podela opštine Majdanpek
Ukoliko Vlada R. Srbije usvoji predlog za formiranje opštine Donji Milanovac, teritorija sadašnje opštine Majdanpek biće podeljena tako da sedam katastarskih opština pripadne opštini D. Milanovac dok će drugih sedam ostati u opštini Majdanpek. Tako bi katastarske opštine Boljetin, D. Milanovac, Mosna, Topolnica, Klokočevac, Miroč i Golubinje bile u opštini D. Milanovac.

 Komentari

Da li su nam potrebne javne rasprave?

Da li su nam potrebne javne rasprave?
Donošenjem novog Statuta opštine Majdanpek, septembra 2008.god. uvedena je nova “institucija” u postupku donošenja strateških odluka - javne rasprave.
Praktično, opština ne može da usvoji budžet, lokalne strateške planove, da poveća (ili smanji) naknade koje u budžetu predstavljaju izvorne prihode itd a da pre donošenja odluke ne organizuje javnu raspravu.

Samodoprinos - dobrovoljni porez koji ima svoju namenu!

Samodoprinos - dobrovoljni porez koji ima svoju namenu!
Opština Majdanpek je jedna od retkih opština u Srbiji u kojoj je većina mesnih zajednica usvojila odluku o mesnom samodoprinosu. Ovakav vid dobrovoljnog izdvajanja građana može da pomogne u rešavanju problema lokalne zajednice, od infrastrukture, zaštite životne sredine do lokalnog ekonomskog razvoja. 

Novo opštinsko telo - GRAĐANI!

Novo opštinsko telo - GRAĐANI!
Resurs centar pokreće novu seriju javnih rasprava, okruglih stolova, uličnih akcija i radio emisija na temu transparentnosti opštinske vlasti i dijaloga sa građanima.
Cilj ovih aktivnosti je da se stvore održivi mehanizmi za dijalog između građana i opštine, kako bi lokalna zajednica bila blagovremeno informisana o pitanjima od važnosti za njen razvoj. 

Opština Donji Milanovac

Opština Donji Milanovac
Nakon što je punih 237 godina bio srez (1718-1955) i 10 godina administrativni centar opštine Donji Milanovac (1955-1965), 01.01.1966. godine Donjem Milanovcu je Zakonom o izmenama i dopunama zakona o područjima opština i srezova, oduzet status opštine. Da li je 45 godina nakon toga došlo vreme za povratak na status iz 1965?

 Komentari
1... 31 32 33 34 35 36 37 3839»