Ponedeljak, 28. maj 2018. u 19:56

U Opštini Sokobanja najviše interesovanja za podsticaje u ovčarstvu

Stočarstvo na području Srbije, pa i njenog istočnog dela, gde bi trebalo da bude okosnica poljoprivrede, je u krizi, a stočni fond se iz godine u godinu smanjuje. Na sreću, ima i svetlih primera, a jedan od njih je i Dušan Marjanović, ovčar iz sela Dugo Polje, u opštini Sokobanja. Njegova farma broji 60 grla ovaca, od čega može pristojno da živi, kaže, dodajući da mu u velikoj meri pomažu subvencije, kako državne, tako i opštinske. Prošle godine je za kupovinu 10 jagnjadi dobio povraćaj od lokalne samouprave u iznosu od 60 hiljada dinara, što mu sve zajedno daje nadu da će sa ovim poslom, kojim se oduvek bavi, moći da nastavi, a razmišljanja idu i u pravcu proširenja ovčarske proizvodnje - (Agro dan).
I upravo je za lokalne subvencije u opštini Sokobanja, za podsticaje u ovčarstvu, u prošloj godini bilo najviše interesovanja, zbog čega je konkurs još jednom ponovljen, uz dodatnih 850 hiljada dinara za te namene. 
 
Inače, agrarni budžet Opštine Sokobanja za 2017. godinu iznosio je 23.349.441,00 dinara i od toga 5.300.000,00 dinara bilo je namenjeno je za subvencije, 15.995.42,00 dinara za uređenje atarskih puteva, 6.200.000,00 dinara za dotacije udruženjima građana iz oblasti poljoprivrede i 825.890,00 dinara za troškove edukacije, putovanja i posete sajmova. Iznos za subvencije poljoprivrednicima i udruženjima je dupliran, u odnosu na 2016. godinu.
 
Od 5.300.000,00 dinara predvidjenih za podsticajne mere u poljoprivredi iskorišćeno je 3.347.322,00 dinara. Subvencije su se odnosile na nabavku kvalitetnih goveda, ovaca, koza i svinja tovnih rasa, za šta je utrošeno 2.668.120,00 dinara, podizanje novih, ili obnavljanje postojećih zasada - 46.900,00 dinara, nabavku opreme za pčelarstvo - 148.842,00 dinara i nabavku novih pčelinjih društava - 483.460,00 dinara, kaže Marija Žikić, u Opštini Sokobanja zadužena za poljoprivredu.
 
Iako u sokobanjskoj opštini, kao i u ostalih deset opština istočne Srbije, postoji dosta potencijala i za razvoj organske poljoprivrede, posebno imajući u vidu razvoj turizma na ovom području, za sada nema nijednog poljoprivrednog gazdinstva koje se bavi sertifikovanom organskom proizvodnjom. Sve to naravno ima uzročno posledične veze, jer od ukupnog izdvajanja za subvencije u poljoprivredi u proteklim godinama nije bilo podsticaja koji bi se odnosili upravo na podsticanje organske poljoprivrede, pa bi to mogao biti prostor za dodatno delovanje lokalne samouprave.
 
 
 
 
 
This article has been produced with the assistance of the European Union, ORCA and partners of a regional Consortium, implementing the “Sustainable Agriculture for Sustainable Balkans: Strengthening advocacy capacities of CSOs and developing policies in the Western Balkans” project. The contents of this publication are the sole responsibility of Resource Centre and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, ORCA or the partners of the Consortium.
 
Podeli na Facebooku  Podeli na Twitteru

Da biste mogli da posaljete komentar, potrebno je da se PRIJAVITE

 

Ako nemate korisnicki nalog, molimo Vas da se prvo REGISTRUJETE