TV EMISIJE

Tvojglas.rs pokreće serijal TV emisija o javnim nabavkama u opštini Majdanpek i drugim aktuelnim temama!


 
     1. TV emisija                                                                                            2. TV emisija
         - Javne nabavke                                                                                       - Izvođenje radova na rekonstrukciji stadiona     
         - Javne nabavke u opštini Majdanpek                                                    za mali fudbal u Oreškovici i Donjem Milanovcu
                                                                                                                             - Gimnazija "Mile Arsenijević - Bandera"


 
     3. TV emisija                                                                                            4. TV emisija
         - Javna nabavka - Izgradnja fiskulturne sale u                                  - Rudna Glava - Sanacija seoskih puteva
           OŠ "Branko Perić" u Rudnoj Glavi (I faza)                                        - Nepravilnosti u postupcima javnih nabavki    


 
     5. TV emisija                                                                                            6. TV emisija    
         - Javne nabavke - JP za građevinsko zemljište i puteve:                 - Auto trka o trošku poreskih obveznika
           Rekonstrukcija ulice Svetog Save u Majdanpeku i
           Rehabilitacija ulica Stevana Mokranjca i XVI brigade
           u Donjem Milanovcu
         - Javne rasprave


 
     7. TV emisija                                                                                            8. TV emisija    
         - Sport u opštini Majdanpek                                                                  - Gimnazija tužila Ministarstvo prosvete
         - Mala bela čaplja                                                                                    - Otvaranje rudnika zlata "Čoka Marin"


 
     9. TV emisija                                                                                          10. TV emisija    
         - Čija je "naša" Radio televizija Majdanpek                                      - Javne nabavke: Studija slučaja
         - Da li je Opština Majdanpek pred bankrotom?


 
   11. TV emisija                                                                                          12. TV emisija
         - Javne nabavke: Studija slučaja (II deo)                                            - Javna rasprava o rebalansu budžeta
                                                                                                                             - Izbori u mesnoj zajednici Golubinje        


  
   13. TV emisija                                                                                          14. TV emisija
         - Mazut postaje prošlost?!                                                                     - Tajna novoizgrađene fekalne pumpne stanice
                                                                                                                               u Majdanpeku


 
   15. TV emisija                                                                                          16. TV emisija
         - Otvaranje ponuda za izradu projekta zamene kotlova                   - Zagrevanje za izbore
           u gradskoj toplani                                         


 
   17. TV emisija                                                                                          18. TV emisija                          
         - Majdanpek bez samodoprinosa                                                       - Autobusko stajalište


 
  19. TV emisija                                                                                           20. TV emisija                         
         - Javna nabavka komunalnih vozila                                                    - Gimnazija - šest meseci kasnije
                                                                                                                            - Javna nabavka za uslugu prevoza mazuta


 
Projekat praćenja javnih nabavki u opštini Majdanpek
finansira Razvojni program Ujedinjenih Nacija (UNDP).